Koja je razlika između prepaid i postpaid tipa korisnika?

Prepaid paket je prilagođen korisnicima koji šalju manji broj računa mjesečno ili u neredovitim intervalima. Minimalna uplata je 4,00 EUR (30,14 HRK) + PDV a iznos se može iskoristiti unutar 6 mjeseci.Postpaid paket je namijenjen korisnicima koji šalju veći broj računa mjesečno ili žele uslugu plaćati na mjesečnoj bazi. Mjesečna naknada je 4,00 EUR (30,14…