Sredstva uplaćena na prepaid korisnički račun vrijede 365 dana.