Kako digitalno potpisati ugovor?

Kako biste digitalno potpisali ugovor prvo je potrebno sačuvati ugovor koji ste dobili na mail kao PDF datoteku te istu otvoriti u PDF pregledniku (npr. Adobe Rader ili Foxit Reader). Proceduru samog potpisivanje možete vidjeti na sljedećim poveznicama: FINA RCD 2015 certifikat i Adobe Reader: https://www.fina.hr/documents/52450/631616/Uputa+za+elektroni%C4%8Dko+potpisivanje+PDF+dokumenata+kori%C5%A1tenjem+alata+Acrobat+Reader.pdf/b68cdc0e-faae-b507-7a38-b5178d162fb4?t=1619445306654 Generalne informacije za potpisivanje preko Adobe Readera: https://helpx.adobe.com/reader/using/sign-pdfs.htmlGeneralne informacije…

Koristim KronWin programska rješenja. Kako ću se povezati s vašom uslugom?

Podršku za slanje eRačuna posredstvom ePoslovanja implementirano je u dva KronWin programska cloud rješenja:     – Moj Paušalac ( program za vođenje poslovanje paušalnih obrtnika ) https://www.pausalac.kronwin.hr/    – Moji eRačuni ( program za izradu i slanje računa / eRačuna, praćenja naplate itd ( https://www.eracuni.kronwin.hr/ ) Korisnik za pristup programima koristi cloud server na https://www.kroncloud.eu. Moji…