Često postavljena pitanja

eRačuni - Zakonske odredbe

Elektronički račun ili eRačun je dokument koji je po svom sadržaju istovjetan papirnatom računu, ali ga može kreirati samo certificirani informacijski posrednik (tvrtka Pondi d.o.o. kroz svoj sustav ePoslovanja).

Od 1.12.2018. svi korisnici državnog proračuna su obvezni zaprimati elektroničke račune, odnosno Zakonom o elektroničkom izdavanju eRačuna u javnoj nabavi uvedena je obveza zaprimanja eRačuna u postupcima javne nabave i bagatelne nabave.

Od 01.07.2019. obveznici izdavanja i slanja e-računa su svi izdavatelji računa koji javnim i sektorskim naručiteljima šalju račune za obavljene robe i usluge koje su proizišle iz postupaka nabave.

Da, temeljem Zakona o elektronički izdanim računima u javnoj nabavi (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html) bez obzira na vrijednost nabave, obveza izdavanja eRačuna se ne mijenja.

Prema zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, dužni ste slati račune u elektroničkom obliku svim pravnim subjektima koji su obveznici javne nabave. Dakle, eRačune morate slati svim državnim firmama, te sektorskim naručiteljima (komunalnim poduzećima, poduzećima u vlasništvu gradova itd…) koji sudjeluju u javnoj nabavi. eRačune možete (ali ne morate) slati svim poslovnim subjektima jer korištenjem eRačuna olakšavate proces izdavanja, transporta i zaprimanja računa, čime štedite na vremenu i novcu.

Ne, krajnji korisnik treba poslati eRačun putem informacijskog posrednika (www.ePoslovanje.hr) koji se obvezuje da eRačun bude izrađen u skladu s normom koju propisuje Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine. Sam eračun mora biti u formi XML datoteke, te mora biti sukladan sa EU normom EN 16931. Službena specifikacija upotrebe eRačuna u UBL 2.1 formatu može se pronaći na https://eposlovanje.hr/EN-UBL-HR-Specifikacija%20upotrebe.pdf

Kako bi se eRačun pravilno poslao ili zaprimio, krajnji korisnik treba poslati eRačun putem informacijskog posrednika.

ePoslovanje.hr - Registracija korisničkog računa

Kako biste mogli slati eRačune preko ePoslovanja, najprije je potrebno da se registrirate kao naš korisnik te slijedite daljnja uputstva.

Registrirati se možete preko poveznice https://eracun.eposlovanje.hr/client/register gdje trebate upisati sve tražene podatke te kliknuti na „REGISTRIRAJ SE“ u donjem desnom kutu.

Nakon završene registracije, na email ćemo Vam poslati ugovor kojega trebate ispisati u dva primjerka, potpisati ga i pečatirati te nam ga dostaviti poštom na:
Pondi d.o.o.
Skradinska 11
21000 Split

Ne, nakon registracije možete ući u svoj korisnički račun, prošetati kroz sučelje kako bi se upoznali sa sustavom i vidjeli što sve sadrži. Usluga postaje aktivna po primitku ovjerenih Ugovor usluga postaje aktivna.

Da, po završetku registracije, na upisanu e-mail adresu će vam doći Ugovor koji trebate ovjeriti pečatom i potpisom te ga poslati poštom na našu adresu. Kako bismo ubrzali proces aktivacije, možete nam poslati i scan ovjerenog Ugovora na e-mail podrska@poslovanje.hr.

Ne, nema ugovorenog vremenskog razdoblja te u svakom trenutku klijent može raskinuti Ugovor bez ikakvih dodatnih troškova.

ePoslovanje.hr - Korisničko web sučelje

eRačune možete slati na više načina:

 1. Putem API-ja
  Ako Vaš knjigovodstveni program podržava spanjanje na naš servis putem API-ja (našeg ili API-ja drugih servisa koje podržavamo), onda možete račune slati direktno iz Vašeg knjigovodstvenog programa. Za informacije o kompatibilnosti Vašeg knjigovodstvenog programa sa našim servisom molim kontaktirajte proizvođača Vašeg knjigovodstvenog programa.
  Ako Vaš knjigovodstveni program ne podržava naš servis, rado ćemo im pomoći u implementaciji našeg servisa u njihovu aplikaciju.
 2. Putem web sučelja – import XML datoteke
  Ako Vaš knjigovodstveni program podržava izvoz računa u XML datoteku, onda tu XML datoteku putem našeg web sučelja možete uvesti tako da se ulogirate u sustav i jednostavno je uploadate preko naše online forme
 3. Ručno upisivanje računa putem web sučelja
  Ako nemate knjigovodstveni program, ili ga imate ali ne podržava naš servis i nema izvoz računa u XML datoteku, račun možete poslati tako da prepišete sve elemente računa kroz našu web formu. Ova funkcionalnost je maksimalno pojednostavljena te se koristi za krajnji slučaj ili za unos manjeg broja računa.

ePoslovanje.hr - Informacije za developere

Našem servisu, među ostalim načinima, možete pristupiti putem REST API-ja. Dokumentacija za pristup REST API-ju može se preuzeti na sljedećem linku: https://eposlovanje.hr/api_dokumentacija.pdf.

Load More