Sva pitanja vezana za korištenje korisničkog web sučelja

Isporuka eRačuna je neuspješna, prijavljena je greška “Nedostaju podaci o pretincu”. O čemu se radi?

Najčešći razlog za ovakvu grešku je da naš servis nije registriran kao Vaš informacijski posrednik na FINA e-Račun B2G sustavu. Za to morate ispuniti ovaj obrazac sa svojim podacima: FINA-zahtjev-za-registraciju.pdf. Ispunjeni dokument se mora dostaviti FINA-i (osobno ili online na mail: e-racun@fina.hr). Nakon što se provede registracija moći ćete slati eRačune putem našeg servisa, status promjene možete…

Koji su sve mogući statusi ulaznih i izlaznih računa?

Statusi eRačuna se dijele na transportne statuse i statuse poslovnog procesa. TRANSPORTNI STATUSI: U pripremi (PENDING) – Dokument je stigao u sustav, idući korak je validacija U validaciji (VALIDATION) – Dokument je u procesu validacije, provjerava se ispravnost sintakse XML datoteke, jesu li sa obavezna polja upisana, odgovaraju li podaci korisnika podacima upisanim u XML…