Dva su moguća razloga – 1) primatelj nije preuzeo dokument na svoje računalo ili 2) račun ima grešku zbog koje ne može biti dostavljen.