Statusi eRačuna se dijele na transportne statuse i statuse poslovnog procesa.

TRANSPORTNI STATUSI:

U pripremi (PENDING) – Dokument je stigao u sustav, idući korak je validacija

U validaciji (VALIDATION) – Dokument je u procesu validacije, provjerava se ispravnost sintakse XML datoteke, jesu li sa obavezna polja upisana, odgovaraju li podaci korisnika podacima upisanim u XML datoteci. Nakon uspješne validacije dokumenta slijedit potpisivanje digitalnim certifikatom

Poslan (SENT) – Dokument je poslan primatelju (u FINA B2G pretinac ako je korisnik obveznik javne nabave, u pretinac drugog informacijskog posrednika ako imamo ugovor sa tim informacijskim posrednikom, ili na mail)

Zaprimljen (DELIVERED) – Dokument je uspješno isporučen krajnjem korisniku (downloadan je putem linka u emailu kojeg smo poslali, ili je preuzet iz pretinca drugog informacijskog posrednika)

Poništen (CANCELED) – Korisnik je otkazao slanje dokumenta. Ova opcija je moguća samo dok se dokument nalazi u statusu VALIDATION

Isporuka neuspješna (UNSUCCESSFULL) – Isporuka klijentu nije bila moguća (nepostojeći pretinac kod drugog informacijskog posrednika, greška u podacima u XML datoteci ili dokument nije preuzet sa download linka u roku od 30 dana. Ako nisu preuzeti, dokumenti se korisniku ponovno šalju svakih 7 dana, 30 dan se označavaju kao UNSUCCESSFULL)

STATUSI POSLOVNOG PROCESA:

– (NO_STATUS) – Dokument još nema nikakav status poslovnog procesa

Odobren (APPROVED) – Dokument je odobren od strane primatelja

Odbijen (REJECTED) – Dokument je odbijen od strane primatelja. Primatelj može ostaviti razlog odbijanja, ali nije obavezan

Plaćen u potpunosti (PAYMENT_FULFILLED) – Dokument je potpunosti plaćen

Plaćen djelomično (PAYMENT_PARTIALLY_FULFILLED) – Dokument je djelomično plaćen, primatelj dokumenta može navesti iznos parcijalne uplate, ali nije obavezan

Za korisnike koji nisu obveznici javne nabave može se pratiti i jesu li otvorili link s računom i preuzeli ga (Otvoren DL link – DA/NE)