Podržani su svi tipovi računa putem knjigovodstvenih programa te kao import XML datoteke.

Putem web aplikacije podržani su računi sa PDV-om od 25%, sa PDV-om od 13%, sa PDV-om od 5%, sa prijenosom porezne obveze i sa oslobođenjem od PDV-a.