Naravno, prvi put kada kreirate račun možete ga spremiti i onda će biti dostupan kao predložak kojem možete pristupiti preko stavke “Spremljeni računi”.