Naravno. Poželjno je korištenje vlastitog certifikata, ali ako ga nemate možete koristiti naš. Korištenje našeg certifikata je uključeno u uslugu slanja računa.