Apsolutno ne. Uslugu možete koristit npr. samo jedan dan bez ikakvih penala za raskid ugovora.