Napomena: Promjenu iz Demo režima rada u Produkcijski i obrnuto treba napravit kroz web korisničko sučelje koje se pristupa putem linka “Prijava”.