Prepaid paket je prilagođen korisnicima koji šalju manji broj računa mjesečno ili u neredovitim intervalima. Minimalna uplata je 20 KN +PDV a iznos se može iskoristiti unutar 365 dana.
Postpaid paket je namijenjen korisnicima koji šalju veći broj računa mjesečno ili žele uslugu plaćati na mjesečnoj bazi. Mjesečna naknada je 20 KN + PDV , u što je uključeno slanje 40 računa. Svaki idući račun košta 0.50 KN + PDV.