Za slanje na poslovnu jedinicu potrebno je upisati šifru poslovne jedinice ako šaljete iz računovodstvenog programa, a ako šaljete kroz naše web korisničko sučelje trebate odabrati poslovnu jedinicu pri odabiru OIB-a primatelja.