Poslani eRačuni se ne mogu više mijenjati, nakon storniranja računa ispravak treba ponovno izraditi i poslati primatelju.