Sva pitanja vezana za eRačun, obveze primanja i slanja eRačuna

Moram li slati eRačune, mogu li slati obične račune poštom?

Prema zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, dužni ste slati račune u elektroničkom obliku svim pravnim subjektima koji su obveznici javne nabave. Dakle, eRačune morate slati svim državnim firmama, te sektorskim naručiteljima (komunalnim poduzećima, poduzećima u vlasništvu gradova itd…) koji sudjeluju u javnoj nabavi. eRačune možete (ali ne morate) slati svim poslovnim subjektima…

Tko je obveznik zaprimanja eRačuna?

Od 1.12.2018. svi korisnici državnog proračuna su obvezni zaprimati elektroničke račune, odnosno Zakonom o elektroničkom izdavanju eRačuna u javnoj nabavi uvedena je obveza zaprimanja eRačuna u postupcima javne nabave i bagatelne nabave.

Što je eRačun?

Elektronički račun ili eRačun je dokument koji je po svom sadržaju istovjetan papirnatom računu, ali ga može kreirati samo certificirani informacijski posrednik (tvrtka Pondi d.o.o. kroz svoj sustav ePoslovanja).