Sva pitanja vezana za proces registracije i kreiranje korisničkog računa

Kako digitalno potpisati ugovor?

Kako biste digitalno potpisali ugovor prvo je potrebno sačuvati ugovor koji ste dobili na mail kao PDF datoteku te istu otvoriti u PDF pregledniku (npr. Adobe Rader ili Foxit Reader). Proceduru samog potpisivanje možete vidjeti na sljedećim poveznicama: FINA RCD 2015 certifikat i Adobe Reader: https://www.fina.hr/documents/52450/631616/Uputa+za+elektroni%C4%8Dko+potpisivanje+PDF+dokumenata+kori%C5%A1tenjem+alata+Acrobat+Reader.pdf/b68cdc0e-faae-b507-7a38-b5178d162fb4?t=1619445306654 Generalne informacije za potpisivanje preko Adobe Readera: https://helpx.adobe.com/reader/using/sign-pdfs.htmlGeneralne informacije…

Kako se mogu registrirati kao korisnik ePoslovanja?

Registrirati se možete preko poveznice https://eracun.eposlovanje.hr/client/register gdje trebate upisati sve tražene podatke te kliknuti na „REGISTRIRAJ SE“ u donjem desnom kutu. Nakon završene registracije, na email ćemo Vam poslati ugovor kojega trebate ispisati u dva primjerka, potpisati ga i pečatirati te nam ga dostaviti poštom na: Pondi d.o.o. Skradinska 11 21000 Split U svrhu brže…