Od 1.12.2018. svi korisnici državnog proračuna su obvezni zaprimati elektroničke račune, odnosno Zakonom o elektroničkom izdavanju eRačuna u javnoj nabavi uvedena je obveza zaprimanja eRačuna u postupcima javne nabave i bagatelne nabave.