Da. Ne postoje zakonske ni tehničke prepreke da Vi kao korisnik upotrebljavate usluge više informacijskih posrednika.