Ne, krajnji korisnik treba poslati eRačun putem informacijskog posrednika (www.ePoslovanje.hr) koji se obvezuje da eRačun bude izrađen u skladu s normom koju propisuje Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine. Sam eračun mora biti u formi XML datoteke, te mora biti sukladan sa EU normom EN 16931. Službena specifikacija upotrebe eRačuna u UBL 2.1 formatu može se pronaći na https://eposlovanje.hr/EN-UBL-HR-Specifikacija%20upotrebe.pdf