Sva pitanja vezana za ERP integraciju

Koristim KronWin programska rješenja. Kako ću se povezati s vašom uslugom?

Podršku za slanje eRačuna posredstvom ePoslovanja implementirano je u dva KronWin programska cloud rješenja:     – Moj Paušalac ( program za vođenje poslovanje paušalnih obrtnika ) https://www.pausalac.kronwin.hr/    – Moji eRačuni ( program za izradu i slanje računa / eRačuna, praćenja naplate itd ( https://www.eracuni.kronwin.hr/ ) Korisnik za pristup programima koristi cloud server na https://www.kroncloud.eu. Moji…